Blog

INFORMACE PREZIDENTA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

18. 6. 2024

 Při jednání s předsedou Vlády ČR prof. Fialou jsem 16. května v přítomnosti ministra zdravotnictví Válka a ministra financí Stanjury upozornil na závažný problém, že podle průběhu dohodovacího řízení o úhradách a regulacích na rok 2025 zdravotní pojišťovny nebudou mít k dispozici dostatek peněz na úhradu státem objednávané zdravotní péče v reálných cenách. Tuto finanční nerovnováhu by měla vláda urychleně řešit, a to buď zvýšením příjmů zdravotních pojišťoven nebo uvolněním jejich finančních rezerv, případně omezením rozsahu pojišťovnami hrazené péče.