INFORMACE PREZIDENTA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

 Při jednání s předsedou Vlády ČR prof. Fialou jsem 16. května v přítomnosti ministra zdravotnictví Válka a ministra financí Stanjury upozornil na závažný problém, že podle průběhu dohodovacího řízení o úhradách a regulacích na rok 2025 zdravotní pojišťovny nebudou mít k dispozici dostatek peněz na úhradu státem objednávané zdravotní péče v reálných cenách. Tuto finanční nerovnováhu by měla vláda urychleně řešit, a to buď zvýšením příjmů zdravotních pojišťoven nebo uvolněním jejich finančních rezerv, případně omezením rozsahu pojišťovnami hrazené péče.

   Jednání s pojišťovnami skončilo nedohodou ve většině segmentů. Dohodu znemožnilo zadání Ministerstva zdravotnictví, které brání pojišťovnám nabízet poskytovatelům úhrady pokrývající jejich náklady. Usnesení Vlády, podle kterého musí zdravotní pojišťovny hospodařit vyrovnaně, je mimo ekonomickou realitu. Kumulovanou míru inflace za poslední roky není možné nadále ignorovat. Poskytovatelé zdravotních služeb včetně soukromých lékařů nemohou zdravotní péči svým pacientům dotovat. Pro Českou lékařskou komoru je nepřijatelné, aby Vláda přenášela na lékaře a zdravotníky důsledky toho, že není ochotná či schopná problémy zdravotnictví řešit.

   Pokud bude i nadále Vláda ČR problémy ignorovat, bude ohrožena kvalita, dostupnost a bezpečnost zdravotní péče, ke které již v současnosti má řada pacientů kvůli nedostatku lékařů a zdravotníků omezený přístup.

   Ve středu 19.6.2024 budu od 11 hodin o problémech jednat s ministrem zdravotnictví profesorem Válkem.

 

S kolegiálním pozdravem

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Vytvořeno: 18. 6. 2024 / Modified: 19. 6. 2024 / Autor: martin.opocensky